StartVad är detta?AktiviteterVåra husArtiklarKunskapsbankTemaLänkarBli medlemSök
Den första byggveckan
Av Erik Berg | Uppdaterad 060727

I veckan som gick (18-23 juli) organiserade vi den första byggveckan. 23 deltagare och ytterligare en del förbipasserande besökare hjälptes åt att bygga de två första husen i Byggbrigadens historia. En lyckad byggvecka mitt i sommarvärmen. Som gav mersmak.

Fler bilder och byggrapporter kommer publiceras på hemsidan framöver – och inte minst utvärderingar av vad som fungerade: Var det ett bra projekt? Hur ska vi göra nästa gång? Vad misslyckades vi med? Det mest centrala i byggveckan var trots allt inte husen utan processen: att alla skulle vara delaktiga, ett kollektivt byggande och ansvarstagande. Att alla skulle förstå bygget och lära sig mer. Att bryta könsmaktsstrukturer. Hur gick det med de ambitionerna? Mer om det senare. En första rapport följer ändå här.

Vi byggde två hus, en uppgift som visade sig vara stor nog för att räcka till en vecka och bli över. Inget av husen är ännu helt färdigt, även om vi hann en bra bit på vägen på båda.

Arbetet bedrevs i två arbetslag under hela byggveckan, uppdelade på de två husprojekten.

"TJORREN"
Det första huset, ”Tjorren”, ”Lundastugan”, ”Valstugan” – kärt barn har många namn – byggde vi åt vänsterpartiet Lund, huset kommer användas som valstuga på Stortorget i Lund. Gruppen som jobbade tjorren förhöll sig ”ganska” ”fritt” till ritningarna vilket innebar att ”en del” ”ändringar” gjordes (dolda antydningar kan läsas in i användandet av citattecken i denna mening). Taket fick en mer dramatisk lutning och ett längre takutsprång, verandan fick bli en halvmeter större än ursprungligen tänkt. Det blev i slutändan till en mycket intressant process av kollektivt tänkande och skapande, som omformade en ganska ordinär utgångsidé till ett spektakulärt objekt, som utan tvivel skulle skilja sig från mängden på vilket torg som helst. En politisk komandobrygga, påväg att närsomhelst lätta från marken och flyga till himlen


Här (ovan) håller stommen på att monteras ovanpå det nyligen färdigbyggda bjälklaget. Gruppen valde att inte gjöra några takstolar. Istället lades lutande takreglar direkt på hammarbanden. Utlagda i förgrunden i bilden finns blivande fasadpaneler som skall målas vita. Byggbrigaden06 höll till i Sävsjö Skyttecenter, därav piltavlorna i bakgrunden.


Här har stommen kommit på plats och hunnit målas svart på de ställen som skall framträda synliga i fasaden.


Här syns huset under ytterligare framväxt, den vältilltagna verandan är framträdande. Vid fototillfället återstod ännu en del panel att spika på i väggarna, takpapp och vindskivor skulle på, dörrarna låg på målning och ännu en liten detalj återstod… taket skulle sågas av. Det visade sig nämligen att huset var för högt för att transporteras i den transportbil vi fått tag i. Därför blev det motorsågsmassaker (ok, sticksågsmassaker), varefter huset såg ut såhär (dörrarna demonterade):


Bilder på huset med återmonterat tak, monterade dörrar och utställt i sitt rätta ellement publiceras på hemsidan senare. Just nu pågår det arbetet på plats i Lund.

BASTUN
Om valstugan var ett säkert kort så tog föreningen en större risk när det gällde det andra huset, ”bastun”. Både ekonomiskt och organisatoriskt. Bastun visade sig vara ett större hus än vi föreställt oss, men vi rodde ändå så när i hamn hela bygget på utsatt tid. Lite finslipade återstår att göra innan allting är helt färdigt. Men låt oss börja från början. Det arbetslag som byggde bastun tog en ordentlig sväng över en interndemokratisk process innan bygget kom igång. Gruppen gjorde revideringar i utformningen och ändrade på saker i sista stund. Man hade en flera timmar lång diskussion och röstade om allting innan bygget kom igång.


Vi reste precis som i det andra huset en traditionell träregelstomme ovanpå det bjälklag som vi byggde under första arbetsdagen. I bakgrunden på bilden ovan syns det andra husbygget. Människorna som verkar sitta och lata sig i förgrunden spikar i själva verket ihop de sex takstolarna. Bastun skulle nämligen, till skillnad från "tjorren" få isolering i både väggar och tak. Annars blir det inte mycket av bastu.


Nu tar vi ett långt hopp i processen (eftersom det just nu saknas bilder från de mellanliggande stegen). Här har invändig panel redan spikats på och isoleringen (50mm) lagts i väggarna. Inga ångspärrar används i huset för att istället tillåta fukten att vandra fritt och torkas ut när bastun är igång. Risken är annars att man stänger inne fukt i byggnaden. Takstolarna är som synes på plats med takutsprång på baksidan. På framsidan valde gruppen att ta bort det takutsprång som funnits på de ursprungliga ritningarna. Ytterpanelen har börjat spikas.


David hattar runt med en av excentersliparna invändigt. Det blev mycket slipande eftersom väggarna och golv i en bastu bör vara helt släta. Både invändigt och utvändigt användes råplan istället för spontad panel. Det valet får utvärderas i efterhand, finns risk finns för mer otätheter mellan brädorna, men det blir i gengäld klart mer "levande" träväggar. På bilden ovan är innertaket på plats, men lister och lavar (ett bastuord för bänkar) återstår att montera.


Här har ännu mer av den utvändiga panelen spikats på och yttertaket håller på att spikas fast.


Nu har lockläkten kommit på plats (på baksidan åtminstone), huset har fått sin rätta kulör (som kommer blekna med tiden då byggnaden hamnar i dagsljus) och det andra lagret av takpapp håller på att läggas på. Tyvärr saknar vi just nu bilder på huset i färdigare skick än detta. Men håll ut så kommer det.

FÖRELÄSNINGAR
Några ord tillsist om de föreläsningar som också hölls under byggveckan. Vi har ju ambitionen att förena praktik och teori vilket innebär att byggandet gick hand i hand med längre avbrott vid lunch då någon eller några gäster talade om ett ämne.

ONSDAG: Anders Gustavsson talade om Ockupationens arkitektur. Anders är arkitektstudent och har bott och studerat ett år på västbanken. Med hjälp av egna foton och detaljerade flygbilder berättade Anders om vardagen för Palestinierna som måste färdas allt längre omvägar för att ta sig mellan samhällen och odlingsmarker, och om de Israeliska bosättningar som byggs allt djupare in på ockuperad mark (i enlighet med de brittiska koloniallagar som gällde då Israel inledde ockupationen 1948). Anders visade hur bosättningarna medvetet utformas för att bryta med den lokala arkitekturen och försvåra samhällsplaneringen. Ändå är de mest framskjutna bosättningarna inget annat än förhandlingsbrickor som kommer att släppas vid fredsförhandlingar, menade Anders.

TORSDAG: Dana och Rickard från Kulturkampanjen talade om ett det pågående kulturhusbygget i Högdalen i Stockholm, gruppens vedermödor och gjorda erfarenheter halvvägs in i projektet. Huset har tillkommit som ett iniativ från hemlösa och bostadslösa ungdomar och drivs av föreningen Kulturkampanjen. Hela projektet är ideellt organiserat och finansieras genom insamlingar och räntefria lån i JAK. Stommen i huset består av fyra containrar inhandlade på Blocket för 18 000:-. Gavelväggar med blandade fönster (likaledes inhandlade på Blocket). Spännande att se hur det här huset kommer se ut i slutändan, och även att följa (och stödja) den kollektiva arbetetsprocessen.

FREDAG: Angelica Svensson, ordförande i Byggbrigaden, talade om feministisk stadsplanering. Angelica inledde med att visa att genussystemet är uppbyggt kring två principer, mannen som norm och könens isärhållande, dessa priniciper är inte minst framträdande i den fysiska planeringen där mäns behov traditionellt har prioriterats och gjorts överordnade och där könen rört sig på olika sätt i staden. Angelica talade även om hur kvinnor i det offentliga rummet får sitt rörelsutrymme begränsat av platser som upplevs osäkra, därför att planerarna saknat förmågan att se planeringen ur kvinnors perspektiv.

Som sagt. Fler rapporter följer.

Erik Berg sitter i Byggbrigadens styrelse och deltog under byggveckan i Sävsjö.

Vad är summan av två plus två? (spamskydd)


"De två första husen i Byggbrigadens historia. En lyckad byggvecka mitt i sommarvärmen. Som gav mersmak."
Projektet genomfördes med stöd av bl a Ungdomsstyrelsen och Smålandsgruppen.
Bastun närmar sig fullbordandeBYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se |