StartVad är detta?AktiviteterVåra husArtiklarKunskapsbankTemaLänkarBli medlemSök
Artiklar publicerade under kategori kommunikationer:
Staden där cykeln har makten

Av: Angelica Svensson | Publicerad 070215

Houten i Nederländerna är staden där trafiken sätts först. Byggnadsidén för Houten är att först lägga ut cyklevägar så att man snabbt kan transportera sig från bostaden till centrum och andra målpunkter. Först efter att ha planerat ett miljövänligt, cykelbaserat transportsystem kommer byggnaderna.
[Läs Hela]

Klassiskt spel för transportdårar

Av: Per Olof Péterffy | Publicerad 070210

Logistikupplägg är något som naturligt fångar byggbrigadistens uppmärksamhet och intresse. Att samordna transportinfrastruktur och rullande materiel är en utmaning och för att verkligen förstå och uppleva en logistikkedjas upplägg är det bäst att prova på att själv hålla i tyglarna.
[Läs Hela]

Platser att vänta på

Av: Erik Berg | Publicerad 070121

Under den träffande rubriken magisk regionalism tipsar tidskriften Arkitektur på sin blogg om Christopher Herwigs fotografier av bushållplatser i Kazakstan och Uzbekistan. Tillsynes mitt ute i ingenstans står genomarbetade, stundtals fantastiska, väntkurer i vackert dekorerad betong. En del av dem har monumentala drag, sin litenhet till trots.
[Läs Hela]

De osynliga längs motorvägen

Av: Erik Berg | Publicerad 061115

Invisible 5 är ett intressant projekt för att åskådliggöra hur livet längs Californiens största motorväg I-5 gestaltar sig. Med hjälp av ljudklipp och flygfoton förmedlas bilden av en delad verklighet där motorvägen innebär en tidsvinst för dem som använder den, till priset av en degradering av livskvalité för de som bor längs dess sträckning.
[Läs Hela]

Öppna fönster i världens städer

Av: Erik Berg | Publicerad 060823

Designstudion AUDC föreslog förra året ett planetärt nätverk av öppna videolänkar utplacerade på offentliga platser i världens städer. En horisontell, ofiltrerad kommunikationskanal som omöjliggör varje försök att kontrollera det offentliga samtalet, som placerar Sergels Torg i Köpenhamn och Ströget i Darfur. Vad skulle det innebära för staden, för demokratin och för världens relativa storlek?
[Läs Hela]

Feltänkt tågförsök i Östergötland

Av: Per Olof Péterffy | Publicerad 060515

I Tyskland rullar så kallade duotåg på flera banor i tätortsregionerna. Duotågen kan trafikera både inne i tätorterna och på det vanliga järnvägsnätet, en kombination som just nu prövas vid ett försök i Östergötland. Men hela försöket bygger på ett tankefel och lösningen passar synnerligen dåligt för de svenska förhållandena, skriver Per Olof Péterffy.
[Läs Hela]

Metron i Köpenhamn

Av: Angelica Svensson | Publicerad 060512

Världens tunnelbanor är ett gigantiskt infrastrukturnät som räcker ett kvarts varv runt jorden om man lägger dem efter varandra. Från öppnandet av Londons tunnelbana 1863 till dagens system har tekniken utvecklats men principerna har förblivit desamma. I den nya vågens tunnelbanor har emellertid nya principer börjat slå igenom med förarlös drift och bänklösa stationer. Angelica Svensson frågar med utgånspunkt från Köpenhamns Metro vart tunnelbanorna egentligen är påväg.
[Läs Hela]

Välkommen till tunntarmen

Av: Erik Berg | Publicerad 060417

Kan städer byggas på smartare vis än pannkaksformen? Letar vi bland historiska och naturliga förebilder hittar vi floddalen. I floddalarna utvecklades inte bara de första högkulturerna, där kunde också de första fungerande centralmakterna börja ta upp sin skatteuppbörd. Floden som stomme för den långsmala staden är ett gammalt koncept. Kan floddalarnas skiftande former fungera som förebilder för olika typer av bandstäder? Kanske en meandrande tunntarmsstad? Erik Berg gör ett nedslag vid Missourifloden och inser att IKEA redan har varit där.
[Läs Hela]

Spårtaxi: ett monumentalt stickspår

Av: Erik Berg | Publicerad 060405

Spårtaxi har hamnat i ropet under våren 2006. I Hofors skall en testbana byggas för 250 miljoner kronor och i Uppsala skall en Koreansk ståljätte bygga en annan testbana. Det testas och testas, men spårtaxi kan aldrig bli en trafiklösning för framtiden. Problemen är allt från logistiska till estetiska, men allvarligast av allt är att spårtaxi bygger på ett felaktigt grundantagande: att den individuella resekabinen är mer önskvärd än den kollektiva. Nej, kollektivtrafiken är stadens viktigaste offentliga rum, en mötesplats som behöver utvecklas, inte ersättas, skriver Byggbrigadens Erik Berg.
[Läs Hela]

Velocity

Av: Erik Berg | Publicerad 060330

"Al socialismo se puede llegar solo en bicicleta". Till socialismen kan man bara komma på cykel, så sade José Antonio Viera-Gallo, vice jusitieminister i Salvador Allendes regering.

Cykeln är ett transportmedel som både har potential att lösa den moderna storstadens infrastrukturproblem och det moderna högenergisamhällets överutnyttjande av resurser. Cykeln kan transportera fler människor till lägre energikostnad på mindre yta. Tystare. Och säkrare. Det går helt enkelt att bygga mycket trevligare städer runt cykeln.
[Läs Hela]
BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se |