StartVad är detta?AktiviteterVåra husArtiklarKunskapsbankTemaLänkarBli medlemSök
Artiklar publicerade under kategori stadsplanering:
Mellan husen, vid havet

Av: Erik Berg | Publicerad 070626

Det ligger ett rikt erfarenhetsarv nerbäddat i bebyggelsestrukturen i västkustens fiskesamhällen. När natur och funktion dikterat villkoren har det genererat en vacker och unik bebyggelse på randen till havet, ofta grupperade runt ett sund. I den här artikeln försöker Erik Berg, genom en jämförelse med ett typiskt modernt villaområde, förstå vad det är som gör strukturen så trivsam.
[Läs Hela]

De andra städerna

Av: Erik Berg | Publicerad 070315

I den här artikeln gör Byggbrigadens Erik Berg en genomgång av fantasistäder och stadsfantasier i populärkulturen och vid sidan av den. Ekon från stadsprojekt som ännu återstår att materialisera.
[Läs Hela]

Staden där cykeln har makten

Av: Angelica Svensson | Publicerad 070215

Houten i Nederländerna är staden där trafiken sätts först. Byggnadsidén för Houten är att först lägga ut cyklevägar så att man snabbt kan transportera sig från bostaden till centrum och andra målpunkter. Först efter att ha planerat ett miljövänligt, cykelbaserat transportsystem kommer byggnaderna.
[Läs Hela]

Sun City - den åldrande amerikanska drömmen

Av: Angelica Svensson | Publicerad 070205

55 år eller äldre är det ena kravet för att man ska få bo i staden Sun City. Det andra är att man måste engagera sig i projektet Sun city genom frivilligarbete. Den amerikanska drömmen brukar oftast vara knuten till en kärnfamilj, men hur ser den ut när en del av familjemedlemmarna blivit pensionärer? Sun city är svaret. [Läs Hela]

De osynliga städerna

Av: Erik Berg | Publicerad 060909

Hur skulle du gå till väga om du vill beskriva din hemstad för en främling? Vad förmedlar, mest koncentrerat och mest riktigt, stadens själ? Är det statistik över antalet bilar som passerar centrum under en timme? Antalet morgontidiga tidningsläsare på bussen eller antalet sålda TV-apparater? Antalet invånare med bakgrund i olika kulturer? Är det stadens historia, dess krigsminnen, dess geografiska plats i världen eller kanske dess klimat, namnet på de vanligaste trädslagen? [Läs Hela]

Ockupationens grepp om rummet

Av: Erik Berg | Publicerad 060703

All fysisk planering och allt byggande återspeglar rådande maktförhållanden i ett samhälle. I det ockuperade Palestina är det emellertid mer än så: den byggda miljön är inte bara en representation för skillnader, den är också ett medel för kontroll. Bosättningarna har successivt utvidgat Israels gränser och krympt palestiniernas. Den stora bjälken i ögat på Israels militär har varit de vindlande gränderna i Gaza och i de palestinska flyktinglägren, där intifadan kunde organiseras. Men på senare år har en ny strategi uppfunnits, en strategi som kan vinna kriget även i gränderna.
[Läs Hela]

Vår tids grindsamhällen

Av: Erik Berg | Publicerad 060622

I takt med att den kollektiva tryggheten eroderar ned ökar efterfrågan på individuella säkerhetslösningar. I USA bor idag 8 miljoner människor i bevakade grindsamhällen - Gated Communities. Vem tar ansvar för det gemensamma när det är möjligt att leva ett helt liv innanför skyddande murar? När privata, avskärmade bostadsområden växer fram som svampar ur jorden befinner vi oss, som samhälle, på ett farligt, sluttande plan.
[Läs Hela]

På andra sidan gränsen: Maquiladoras

Av: Erik Berg | Publicerad 060520

Längs den 3500 kilometer långa landgränsen mellan Mexiko och USA bor mer än 12 miljoner människor. Ytterligare 10-15 miljoner beräknas flytta hit fram till år 2020. De senaste månadernas intensiva debatt om papperslösa invandrare i USA kan inte frikopplas från gränsens livsvillkor och funktion för den amerikanska och mexikanska ekonomin. Erik Berg skriver om stadstillväxt i gränszoner i globaliseringens tidsålder.
[Läs Hela]

Stadsbyggnad i norr

Av: Erik Berg | Publicerad 060502

Kiruna och Haparanda är två städer med det gemensamt att båda ligger långt från Stockholm och båda står inför stora stadsomvandlingsprojekt. Men där upphör många av likheterna. Medan Haparanda hastar igenom sin stadstillväxt för att smida medan det ekonomiska järnet är varmt, så kan Kiruna, där järnet alltid är ungefär ljummet, genomföra sin stadsomvandling medvetet, planerat och framsynt. Två bilder av stadsbyggandets mycket olika förutsättningar i vår tid.
[Läs Hela]

Välkommen till tunntarmen

Av: Erik Berg | Publicerad 060417

Kan städer byggas på smartare vis än pannkaksformen? Letar vi bland historiska och naturliga förebilder hittar vi floddalen. I floddalarna utvecklades inte bara de första högkulturerna, där kunde också de första fungerande centralmakterna börja ta upp sin skatteuppbörd. Floden som stomme för den långsmala staden är ett gammalt koncept. Kan floddalarnas skiftande former fungera som förebilder för olika typer av bandstäder? Kanske en meandrande tunntarmsstad? Erik Berg gör ett nedslag vid Missourifloden och inser att IKEA redan har varit där.
[Läs Hela]

Spårtaxi: ett monumentalt stickspår

Av: Erik Berg | Publicerad 060405

Spårtaxi har hamnat i ropet under våren 2006. I Hofors skall en testbana byggas för 250 miljoner kronor och i Uppsala skall en Koreansk ståljätte bygga en annan testbana. Det testas och testas, men spårtaxi kan aldrig bli en trafiklösning för framtiden. Problemen är allt från logistiska till estetiska, men allvarligast av allt är att spårtaxi bygger på ett felaktigt grundantagande: att den individuella resekabinen är mer önskvärd än den kollektiva. Nej, kollektivtrafiken är stadens viktigaste offentliga rum, en mötesplats som behöver utvecklas, inte ersättas, skriver Byggbrigadens Erik Berg.
[Läs Hela]

Svenska städer - orättvis närmiljö

Av: Erik Berg | Publicerad 060329

En nyligen presenterad undersökning från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health, fann att luften i staden var absolut sämst i de åtta stadsdelarna med lägst inkomst. Samtidigt hade de fyra mest välsituerade områdena renast luft.

Det kostar att vara fattig, skulle man kunna säga. Närmiljö – och därigenom hälsa – är, som undersökningen visade, ofta sämre i låginkomsttagarområden.
[Läs Hela]

Planera för zombies

Av: Erik Berg | Publicerad 060325

Att vara stadsplanerare verkar som ett glassigt och tämligen enkelt jobb. Fint kontor och många färgglada pennor. Mycket makt, men en dagsyssla som påminer om dagis: rita, klippa, klistra. Men ingen framsida utan en baksida. En stadsplanerare måste hålla många saker i huvudet. Inte minst: risker.
[Läs Hela]

Vad kapitalismen har gjort med våra städer

Av: Erik Berg | Publicerad 060307

Kapitalismen har gjort människans städer fulare, farligare, smutsigare och mindre funktionella. Motortrafikleder anpassade till massbilsamhället har sprättat sönder gatuartärerna i stadskroppen, runt städerna flyter skräpet som ingen vill ta hand om och inne i städerna växer klyftorna. De mellanstora, trevliga städerna, dör ut samtidigt som de stora cancesvulsterna fortsätter att svälla. Kapitalismen är oförmögen att bygga människovärdiga städer, skriver Erik Berg i en polemisk anklagelseakt på tio punkter.
[Läs Hela]
BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se |