Sommaren 2012 arrangerar Byggbrigaden två byggbrigader. En i Vänersborg och en i Stockholm. Den här sidan handlar om vår brigad i Vänersborg: Nordkrokbrigaden 2012.
BAKGRUND
Vi har blivit inbjudna att hjälpa till med renovering och upprustning av Nordkrokens semesterhem, vackert beläget vid Vänerns strand i samhället Nordkroken, strax utanför Vänersborg.

Huset ägs och förvaltas av Semesterhemsföreningen Nordkroken som använder det för sin egen verksamhet, främst på somrarna och ibland även lånar ut huset till andra aktiviteter som andra föreningar anordnar. Byggnaden fungerar som en kollektiv resurs för sociala aktiviteter och rekreation till låg kostnad.

I dagsläget är huset nerslitet efter många års användning, både byggnad och tomt behöver utvecklas och underhållas.
BRIGADORDER
Brigaden kommer tillsammans att genomföra renovering, underhåll och ombyggnad av huvudbyggnaden och komplementbyggnader på Nordkrokens semesterhem

Arbetet bedrivs i en demokratisk anda med ekologiska byggmetoder och med kunniga instruktörer. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Bygget varvas med teoretiska föreläsningar och diskussioner samt utflykter i närområdet. Vi delar på ansvar för matlagning.

SOCIAL BYGGMANUAL
Inför brigaden får alla deltagare deltajerad information om byggprojektet i en "social byggmanual", som är Byggbrigadens verktyg för att planera och kommunicera åtgärderna i samband med en byggbrigad. Byggmanualens syfte är att åskådliggöra byggets olika steg från byggstart till slutresultat och därigenom möjliggöra diskussioner, omprioriteringar och detaljerad planering av arbetsmomenten.
TIDSPERIOD
Brigaden genomförs vecka 29-30. De exakta datumen är måndag den 16 till fredag den 27 juli.
I SAMARBETE MED KVARNBY
Liksom föregående år kan brigaden kombineras med en folkhögskolekurs i samarbete med Kvarnby Folkhögskola, se mer information om den kursen här.
ANMÄLAN
Antalet platser är begränsat till tjugofem deltagare.

Deltagaravgift för enbart brigaden är 650:- som täcker alla kostnader för mat och logi.
Deltagaravgift för den som även önskar gå folkhögskolekursen är 900:-

Anmälan och frågor till:
Erik Berg: erik@byggbrigaden.se eller telefon 070 - 3022574.
Gustaf Lindfors: eller telefon 072-251 29 32.