StartVad är detta?AktiviteterVåra husArtiklarKunskapsbankTemaLänkarBli medlemSök
Vad vi gör
Byggbrigaden arbetar med praktiskt byggande, att lära våra medlemmar hantera verktygen, förstå hur en byggnad fungerar, hur man själv kan bygga och hur den byggda miljön påverkar oss.

Teori och praktik går inte att skilja åt. Teori är verkningslös om den inte kan omsättas i praktik och praktik är lika missriktad om den inte är ordentligt genomtänkt. Därför innehåller alla våra aktiviteter kombinationer av teori och praktik.

Byggvecka 2006
18-23 juli organiserade vi vår första byggvecka. Under veckan stod det praktiska byggandet av två småhus i fokus, men teoretiska inslag som föreläsningar, debatter och diskussioner om feministisk stadsplanering, arkitektur under ockupation mm ingick också i programmet.

Kunskapsbank
Vi arbetar även med att bygga upp en kunskapsbank kring byggande i allmänhet och progressiva strategier i byggande i synnerhet, riktad till alla intresserade, men framförallt till våra medlemmar, ungdomar och folk "utanför" byggbranschen.

Rapporter
Studion, vårt studieutskott, utreder och experimenterar fritt kring byggande, arkitektur, design och samhällsplanering utifrån utgångspunkten Makt - möjligheter - motstånd. Rapporter och experiment publiceras på Studions hemsida

Artiklar
På vår hemsida publicerar vi artiklar och nyheter med perspektiv, analyser och utblickar kring byggande, arkitektur, design, planering och politik.

Forum
I vårt interna forum har vi debatt och diskussion kring allt möjligt.

Textur
En gång varje månad utkommer föreningens informationsblad Textur, som kommer hem till medlemmar med posten.BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se |